Blog

Sering kali kita dengan program #TwtUp di merata tempat termasuk dijalankan di universiti dan universiti lain, yang menggunakan medium twitter sebagai tempat menyebarkan maklumat. Projek #TwtUpKejut adalah gabungan Mentor Rakan Siswa, A Walk For Life dan Kesukarelawan adalah membawa tujuan yang sama dengan memperkenal projek-projek sampangan yang akan dijalankan.